Klein Karoo is ‘n film met n “gewete”

Soos in soveel ander plattelandse gemeenskappe in Suid-Afrika, gaan die gemeenskappe in die groter Oudtshoorn gebied, waar Klein Karoo verfilm is, ook swaar gebuk onder die gevolge van armoede en, meer spesifiek, alkoholisme. Klein Karoo speel af teen die agtergrond van die effek wat alkoholmisbruik op die kinders in die gemeenskappe het.

Die “Global Upliftment Fund”, wat ‘n kern rol speel in die storie van Klein Karoo, is 'n denkbeeldige fonds wat fokus op metodes om die effek van alkoholmisbruik deur ouers op hulle kinders te verminder. Ons vroulike hoofkarakter, Cybil, het 'n hart vir die tipe opheffing en maak dit haar lewenstaak om 'n verskil te maak in die lewens van die omgewing se kinders. So hoop ons dan ook, as die span agter Klein Karoo, om 'n blywende, positiewe impak op die toekoms van hierdie kinders te hê.

Navorsing wat in die Wes-Kaap gedoen is, het getoon dat meer as 80% van kinders in arbeidersgesinne in landelike gebiede blootgestel word aan geweld, gesinsgeweld en seks voor die ouderdom van ses jaar. Ons projek, wat nou as gevolg van die fliek tot stand gekom het, soek na oplossings wat daarop gemik is om kinders in staat te stel om die blootstelling te verminder, eerder as om te volhard daarin om volwassenses te probeer oortuig om hulle lewenstyl te verander. Die oogmerk is om te probeer om die volgende geslag reeds van 'n jong ouderdom te oortuig dat 'n lewenstyl hulle eie keuse is en nie noodwendig moet afhang van hul huislike omstandighede nie.

Om dit moontlik te kan maak kyk ons na aktiwiteitsentrums wat by - of naby - die omgewing se Laerskole opgerig moet word. Hierdie sentrums sal vir elke leerder 'n geleentheid bied om Vrydae na skool vir die naweek oor te bly, waar hulle dan blootgestel word aan sport, kuns, sang, drama en enige ander aktiwiteite wat hulle nie net besig en uit die gesig van hulle ouers hou nie, maar ook verder hulle potensiaal ontwikkel om uit te styg bo hulle omstandighede.

Die patroon wat al vir so lank gevestig is, is dat drankmisbruik meestal plaasvind oor naweke. Die gedagte is dat die kinders by die sentrums bly tot Sondagaand of Maandagoggend, maar dat die fasiliteite ook beskikbaar is op weeksmiddae vir huiswerk en buitemuurse aktiwiteite as ‘n sort nasorgsentrum. In die omgewing waar Klein Karoo geskiet is en waar die eerste bewusmaking reeds gedoen is en ‘n paar kleiner projekte reeds geloods is, het menigte mense uit die gemeenskap na vore getree en hulle vaardighede en talente gratis kom aanbied, tot voordeel en ontwikkeling van die omgewing se kinders.

Ons hoop om deur Klein Karoo, vir jou, die kyker, bewus te maak van hierdie droomprojek, en hopelik mense se harte aan te wakker om betrokke te raak, maar ook om jou aan te moedig om in jou eie gemeenskap ’n verskil te maak.

Stuur gerus ’n e-pos na info@kleinkaroofilm.co.za as jy by ons projek betrokke wil raak.